Odpovíme Vám

mimo jiné na tyto otázky:
0016-cd_search.png

jak v krátké době najdu profesionální IT experty s nejrůznějším

  • technologickým know-how?
  • doménovým know-how?

5000-web.png
je výhodnější
  • vyvíjet
  • nechat vyvíjet
software v zahraničí?

Pokud ano: kde a jak?
0221-shopping_cart_view.png

Kdo mě profesionálně podpoří při výstavbě vývojového týmu

  • v Rakousku?
  • v zahraničí?